Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP

Rok: 2017

Aktualności


2017-12-11

WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA

2017-11-29

OGŁOSZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu dotyczące wyznaczeń na rok 2018

2017-11-20

Rozporządzenie nr 4/2017 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odstrzału dzików na terenie powiatu mieleckiego

2017-11-10

Obowiązek dokonania spisu bydła, owiec , kóz i świń w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy w roku przez posiadaczy zwierząt

2017-09-21

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu w sprawie wyłożenia przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie w dniach 22-29.09.2017r

2017-09-15

Rozporządzenie nr 3/2017 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu z dnia 13 września 2017 r. w sprawie odstrzału dzików na terenie powiatu mieleckiego

2017-09-15

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce

2017-09-04

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie naboru w 2017 roku wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2017-09-01

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 28 września 2017 r. do dnia 27 października 2017 r.

2017-09-01

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 28 września 2017 r

2017-08-28

Zasady bioasekuracji gospodarstw przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

2017-08-03

Informacja dla pszczelarzy "Chroń pasiekę przed zgnilcem amerykańskim pszczół"

2017-08-02

Rozporządzenie nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu mieleckiego

2017-07-19

ASF - APEL Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

2017-05-08

KOMUNIKAT dla osób prowadzących na targowisku sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywność złożoną zawierającą produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego

2017-04-20

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu w sprawie wyłożenia przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie w dniach 24-28.04.2017

2017-04-12

Zarządzenie Nr 8/2017 PWLW w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r.

2017-03-29

Wymagania dotyczące prowadzenia rolniczego handlu detalicznego (RHD)

2017-03-23

Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu mieleckiego.

2017-02-22

Apel - Informacja dla hodowców gęsi reproduktywnych oraz gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia

2017-01-20

Lista Lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz do wystawiania świadectw zdrowia dla tych zwierząt na terenie powiatu mieleckiego.

2017-01-20

Lista Lek. wet. wyznaczonych do badania zw. rzeźnych i mięsa oraz zwierząt łownych w terenowych obwodach badania w 2017 r. na terenie powiatu mieleckiego.