Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP

Rok: 2019

Aktualności


2019-02-04

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

2019-01-09

Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz do wystawiania świadectw zdrowia dla tych zwierząt na terenie powiatu mieleckiego w roku 2019.

2019-01-09

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych przez PLW w Mielcu do przeprowadzania badania poubojowego i ceny mięsa na użytek własny na terenie powiatu mieleckiego w 2019 roku.