Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP

Ogłoszenie nr: 141652

Data ukazania się ogłoszenia: 13 marca 2012 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 
Wymiar etatu: 1
 
 • Liczba stanowisk pracy: 1

 
Adres urzędu

 

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Skłodowskiej 8
 
Miejsce wykonywania pracy:
 
 • Mielec
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 
 • realizacja zadań ustawowych w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych w tym m.in. nadzór nad wytwarzaniem, obrotem i składowaniem pasz, nadzór nad gospodarstwami pozyskującymi mleko, nadzór nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, przeprowadzanie zabiegów dezynfekcji
 
Warunki pracy
 
  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny, prowadzenie pojazdów służbowych

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  praca przy komputerze, brak windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, możliwość kontaktu z materiałem zakaźnym, możliwość kontaktu ze środkami dezynfekcyjnymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc stażu pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność obsługi komputera
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office
  • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii

 

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
 
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 
Termin składania dokumentów:
  23-03-2012
 
Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Skłodowskiej 8
  39-300 Mielec

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowych informacji udziela kierownik jednostki pod nr. tel. ( 17 ) 5830420Ogłoszenie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod numerem : 141652

 do góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 593 wprowadził: Paweł Pakuła 2012-03-13 08:27:45
wytworzył: Roman Tomas 2012-03-13 08:27:45 ostatnia zmiana: Roman Tomas 2012-03-13 08:27:45