Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2016, poz.1077)

ogłasza nabór na kandydata do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia (na czas określony)

Rodzaj czynności:

1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w następującym zakładzie:

 

Zakład przetwórstwa mięsnego ”KABANOS” Sp. z o. o ul. Wenecka 20, 39-320 Przecław

 

Okres wykonywania czynności: Na czas określony - do dnia 31.10.2017r.

 

Wymagania konieczne:

1. wykształcenie wyższe weterynaryjne,

2. posiadanie prawa jazdy kategorii B,

3. zdolności organizacyjne,

4. komunikatywność,

5. obowiązkowość,

6. umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,

7. znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,

8. znajomość systemów GHP, GMP i HACCP,

9. posiadane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem MR i RW z 29 kwietnia 2004 r.,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

2. kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

3. zaświadczenie o ukończonej 3 - miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii - w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju

4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie

6. aktualna książeczka zdrowia/zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych

7. aktualne badania okulistyczne

8. prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii

9. zaświadczenie ze szkolenia PIWet Puławy dotyczące „badania na włośnie z użyciem metody mieszadła magnetycznego”

 

Osoby zainteresowane powinny złożyć podanie i w/w dokumentację do dnia 30 września 2017r. lub do odwołania w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu ul. Skłodowskiej 8, 39-300 Mielec, w godz. 7:00- 15:00

Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.do góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 49 wprowadził: Paweł Pakuła 2017-09-04 14:24:26
wytworzył: Piotr Chrabąszcz 2017-09-04 14:24:26 ostatnia zmiana: Piotr Chrabąszcz 2017-09-04 14:24:26