Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP
KOMUNIKAT dla osób prowadzących na targowisku sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywność złożoną zawierającą produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego

W związku z planowaną modernizacją targowisk na terenie miasta Mielca mającą na celu umożliwienie rolnikom sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywność złożoną zawierającą produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego wprowadza się przejściowe zasady prowadzenia takiego handlu.

 

1. Handel w/w produktami będzie odbywał się wyłącznie w wydzielonej strefie targowiska na stanowisku wskazanym przez inkasenta.

2. Wszystkie osoby prowadzące sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywność złożoną zawierającą produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego muszą być zarejestrowane u właściwego miejscowo dla miejsca prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii i posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny.

3. Oznakowanie miejsca zbywania żywności w ramach sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego musi:

a) być czytelne i widoczne dla konsumenta

b) zawierać napis „sprzedaż bezpośrednia” lub „rolniczy handel detaliczny”

c) wskazywać dane obejmujące: imię nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego sprzedaż bezpośrednią lub rolniczy handel detaliczny, adres miejsca prowadzenia produkcji zbywanej żywności oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny.

4. Dopuszcza się sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywność złożoną zawierającą produkty pochodzenia zwierzęcego wyłącznie opakowaną, bez możliwości jej dzielenia.

5. W przypadku gdy oferowany do sprzedaży produkt wymaga chłodzenia ( zgodnie z deklaracją producenta ) muszą być stosowane przenośne urządzenia chłodnicze np. przenośne lodówki samochodowe, termotorby z wkładami chłodniczymi.

6. Sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności złożonej zawierającej produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego na targowisku może odbywać się także w urządzeniach ruchomych, tymczasowych, w tym ze specjalistycznych środków transportu.

7. Miejsce sprzedaży powinno być chronione przed wpływem warunków atmosferycznych np. deszczu, czy bezpośredniego działania słońca.

8. Istnieje obowiązek dokumentowania ilości zbywanej żywności przez podmioty jej dokonujące.

 

Wymogi przejściowe będą obowiązywały do czasu dostosowania placów targowych do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

W okresie przejściowym jak i po zakończeniu tego okresu w/w sprzedaż będzie podlegała nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej i wobec osób, które nie będą się stosowały do obowiązujących wymogów mogą być stosowane sankcje karne.

Wszelkich informacji dotyczących sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywność złożoną zawierającą produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczego handlu detalicznego udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu, ul. Skłodowskiej 8, osobiście lub telefonicznie ( tel: 17 583 04 20 ).


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu

lek.wet. Roman Tomasdo góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 68 wprowadził: Paweł Pakuła 2017-05-08 09:37:48
wytworzył: Roman Tomas 2017-05-08 09:37:48 ostatnia zmiana: Roman Tomas 2017-05-08 09:37:48