Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP
Informacja dla pszczelarzy "Chroń pasiekę przed zgnilcem amerykańskim pszczół"

 

Działania mogące zredukować obecność czynnika zakaźnego choroby – zgnilca amerykańskiego pszczół i zapobiegających dalszemu jego rozwojowi:

 

1) regularna i sukcesywna wymiana plastrów na ramki z węzą wytworzoną z wosku poddanego procesowi sterylizacji;

2) przesiedlanie pszczół;

3) poddawanie procesowi sterylizacji wosku pozyskanego z plastrów;

4) niepozostawianie w pasiece niezabezpieczonych przed dostępem pszczół pustych uli, sprzętu pszczelarskiego i plastrów;

5) kontrola plastrów z czerwiem podczas przeglądu rodziny pszczelej;

6) bieżące oczyszczanie i odkażanie wyposażenia, sprzętu i urządzeń pasiecznych oraz wycofanych z użytkowania uli, w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz.U.2016.1123 )

7) niewprowadzanie do pasieki rodzin pszczelich o nieznanym stanie zdrowotnym;

8) ograniczenie okoliczności sprzyjających rabunkom, w szczególności przez:

a) dokarmianie rodzin pszczelich po ustaniu lotów pszczół,

b) zabezpieczenie plastrów z miodem lub z zapasami pokarmu przed dostępem pszczół,

c) ograniczenie czasu przeglądu rodzin pszczelich,

d) niepozostawianie otwartych gniazd,

e) zmniejszenie wylotu ula rabowanej rodziny pszczelej,

f) uszczelnienie pni pszczelich,

g) utrzymywanie w pasiece tylko silnych rodzin pszczelich.do góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 49 wprowadził: Paweł Pakuła 2017-08-03 13:52:26
wytworzył: Roman Tomas 2017-08-03 13:52:26 ostatnia zmiana: Roman Tomas 2017-08-03 13:52:26