Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP
Zasady bioasekuracji gospodarstw przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym, kiedy następuje bardzo duża i liczna migracja dzikich ptaków, zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie działań mających na celu przygotowanie gospodarstw utrzymujących drób domowy (fermowy i przyzagrodowy) do zabezpieczenia przez ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

 

Grypa ptaków jest chorobą występującą u ptactwa dzikiego oraz domowego. Chociaż dzikie ptactwo wodne rzadko wykazuje oznaki choroby, to często przenosi wirus grypy do środowiska. Wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie utrzymującym drób skutkuje wdrożeniem szeregu procedur mających na celu zwalczenie tej jednostki chorobowej, a także generuje bardzo wysokie koszty oraz ograniczenia w handlu produktami pochodzenia zwierzęcego.

 

Skuteczne zwalczenie grypy ptaków, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnim okresie jesienno-zimowym (2016-2017) nie powinno jednak uśpić czujności hodowców, a tym samym doprowadzić do przedostania się wirusa do gospodarstw. Jak pokazują doświadczenia zebrane w trakcie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, najlepszą i jednocześnie najtańszą w wymiarze globalnym, metodą zabezpieczenia gospodarstw jest właściwa prewencja poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracyjnych.

 

W ramach podejmowanych działań hodowcy drobiu, stosownie do specyfiki gospodarstwa, powinni już teraz pomyśleć o:

- zabezpieczeniu słomy, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie itp.);

- regularnym przeglądzie wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;

- eliminacji wszelkich możliwych do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych);

- w miarę możliwości powstrzymaniu się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np, oczka wodne) oraz o zabezpieczeniu istniejących przez dostępem dzikiego ptactwa;

- powstrzymaniu się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki);

- jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowej jak najczęstszym usuwaniu opadłych owoców.

 

Ponadto w przypadku gdy do gospodarstwa mają dostęp osoby polujące na dzikie ptactwo, należy je uświadomić, aby wszelka obróbka upolowanych zwierząt odbywała się w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, a wszelki sprzęt i odzież zostały poddane właściwym zabiegom higienicznym.do góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 38 wprowadził: Paweł Pakuła 2017-08-28 12:00:51
wytworzył: Roman Tomas 2017-08-28 12:00:51 ostatnia zmiana: Roman Tomas 2017-08-28 12:00:51