Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP


Lista Lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz do wystawiania świadectw zdrowia dla tych zwierząt na terenie powiatu mieleckiego.Lista Lek. wet. wyznaczonych do badania zw. rzeźnych i mięsa oraz zwierząt łownych w terenowych obwodach badania w 2017 r. na terenie powiatu mieleckiego.


OGŁOSZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu dotyczące wyznaczeń na rok 2018

Apel do hodowców drobiu


ASF   Ulotka ASF Tablica ASF

Status prawnyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu jest państwową jednostką budżetową administracji rządowej.


Działalność Inspekcji Weterynaryjnej opiera się na:  Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
  (tj. Dz.U z 2010r. Nr 112 poz. 744 z późn. zm )


  Zarządzeniu Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02.03.2010r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii


  Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych z dnia 11.03.2004 r.
  (tj. Dz.U z 2008r. Nr 213 poz. 1342 z późn. zm)  Ustawie o służbie cywilnej z dnia 21.11.2008r.
  (Dz.U. z 2008r. Nr 227 poz. 1505 z późn. zm.)  oraz prawodawstwie krajowym i unijnymdo góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 984 wprowadził: Paweł Pakuła 2011-01-17 14:39:42
wytworzył: Roman Tomas 2011-01-17 13:39:31 ostatnia zmiana: Roman Tomas 2011-04-28 10:55:54