Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIELCU z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miasta Mielec.

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIELCU
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miasta Mielec.


Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 pkt 3 lit. b pkt 4 pkt 10 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r . o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342, z późn. zm.) - po stwierdzeniu wystąpienia wścieklizny u lisa wolno żyjącego, padłego na terenie nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Przemysłowej w miejscowości Mielec.

Zarządzam co następuje :

§ 1. Uznaje się miasto Mielec za obszar zagrożony wścieklizną zwierząt i oznacza się je tablicami ostrzegawczymi z trwałym i widocznym napisem o treści „UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt’’ .
§ 2. Na obszarze zagrożonym wścieklizną zwierząt, o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1) umieszczenie tablic z napisem ostrzegawczym, o którym mowa w § 1;
2) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu.
§ 3. Na obszarze zagrożonym wścieklizną zwierząt, o którym mowa w § 1 zakazuje się:
1) organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt;
2) przemieszczania psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii.
§ 4. Wykonanie nakazów w § 2 pkt 1 powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.
§ 5. Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.do góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 564 wprowadził: Paweł Pakuła 2011-06-29 14:27:24
wytworzył: Piotr Chrabąszcz 2011-06-29 14:27:24 ostatnia zmiana: Piotr Chrabąszcz 2011-06-29 14:27:24